Złomowanie auta – opłata recyklingowa

Jak zmieniały się przepisy?

Do tej pory przy każdorazowym sprowadzaniu pojazdu z zagranicy musieliśmy wnosić opłatę recyklingową. Od stycznia 2016 roku opłata ta została zniesiona w związku z ustawą o recyklingu pojazdów, które są wycofane z eksploatacji.

Od 20 stycznia 2005 roku opłata recyklingowa w wysokości 500 zł dotyczyła każdej osoby fizycznej, która sprowadzała pojazd z zagranicy do użytku własnego. Tak samo było w przypadku przedsiębiorców, którzy sprowadzali do Polski nie więcej, niż 1000 aut nowych bądź używanych.

Kwota tej opłaty była zawsze stała. Dotyczyła ona pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony lub przeznaczonych do przewozu 9 osób w tym wliczając kierowcę.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy sprowadzali do kraju więcej niż 1000 pojazdów w skali roku, nie musieli wnosić opłaty recyklingowej. Ich obowiązkiem było z kolei zobowiązanie do zapewnienia odpowiedniej sieci złomowania oraz zbierania tych pojazdów.

Złomowanie auta – opłata recyklingowa dzisiaj

Jednak od 1 stycznia 2016 roku, każda osoba fizyczna, która sprowadza auto używane z zagranicy, zwolniona jest z opłaty recyklingowej. W to miejsce ustawodawca nie przewidział żadnego innego przepisu. W związku z tym każde sprowadzone teraz przez nas auto będzie tańsze o 500 zł.

Złomowanie auta bez opłaty recyklingowej oznacza, że osoby prowadzące stacje demontażu nie będą mogły pobierać opłaty za używane auto przywiezione do Polski. Jednak to właśnie dla stacji demontażu wprowadzone zostały specjalne opłaty za to, że nie osiągają wymaganego poziomu. Mówimy tu odzyskiwaniu i recyklingu pojazdów.

Dealerzy samochodów mają obowiązek rozbudować sieć punktów, w których zbierane będą auta nienadające się już do użytku oraz stacji demontażu. Gdy przedsiębiorcy sprowadzą do Polski więcej niż 1000 aut rocznie, wtedy sieć powinna składać się z minimum 3 punków recyklingowych w każdym województwie. Gdy nie przekroczą 1000 aut rocznie, wtedy wystarczą tylko 3 punkty w całym kraju.

Ważną rzeczą jest również fakt, aby przedsiębiorcy, których wcześniej traktowano jako tych, którzy sprowadzają pojazdy teraz, już nimi nie są. Powinni oni w tym przypadku złożyć stosowne dokumenty z informacją do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Bez tego dalej mogą być traktowani jako wprowadzający i zobowiązani do tworzenia sieci, które zbierają i złomują pojazdy używane.

Takie zmiany w ustawie dotyczącej recyklingu aut i związanej z nim opłaty zakładały, że w ciągu roku uda się odzyskać ok 90% masy pojazdów. Jednak tak się nie dzieje. Coraz więcej pojazdów nienadających się do dalszej eksploatacji nie jest złomowana na stacjach demontażu.

Darmowa wycena

+48 666 116 110

Szybki kontakt!
+
Wyślij!